Veel gestelde vragen

Wat kost CODO?
Per wanneer kan ik starten met CODO?
Wat omhelst de intake?
Welke instrumenten en functionaliteiten kent het systeem?
Waar kan ik terecht met technische vragen en problemen?
Stond uw vraag niet in deze lijst? Mail dan uw vraag naar info@codo-onderwijs.nl.


Wat kost CODO?
Voor het gebruik van CODO wordt gewerkt met licenties. U betaalt per gebruiker een vast licentiebedrag. Dit is inclusief onderhoud, helpdesk, intake, een jaarlijks voortgangsgesprek en eventuele updates.U betaalt € 24,50 ex. BTW per gebruiker per jaar. 

Per wanneer kan ik starten met CODO?
U kunt per direct starten met CODO. Wanneer u contact met ons opneemt, wordt een intake ingepland met een van onze senior-adviseurs. Na deze intake wordt, geheel op basis van uw input, een installatie verzorgd voor uw organisatie.

Wat omhelst de intake?
Tijdens een gesprek wordt u uitgenodigd de beoogde resultaten en benodigde competenties aan te reiken. Door middel van deze intake kunnen we, samen met u, zorgen dat het bekwaamheidsdossier aansluit bij uw organisatie. Specifieke aanvullingen op de zeven competentievelden, passend bij uw organisatie, worden meegenomen in de oplevering van het systeem waardoor alle geformuleerde competenties met haar aanvullingen precies aansluiten bij uw organisatie.

Welke instrumenten en functionaliteiten kent het systeem?
Binnen het bekwaamheidsdossier van CODO vindt u:
1. Een matrix met zeven competentievelden en vier betekenisvolle beroepssituaties
2. Mogelijkheid tot het samenstellen van een eigen bekwaamheidsdossier door de gebruiker. Geheel aangevuld met eigen documenten, filmmateriaal of andere bestanden die gebruikt kunnen worden voor het aantonen van competenties.
3. Een complete gesprekscyclus al dan niet op basis van uw eigen systematiek.
4. Mogelijkheid tot het uitzetten van een 360° feedback door de gebruiker zelf.


Waar kan ik terecht met technische vragen en problemen?
Voor uw vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Onze helpdesk is tijdens kantooruren beschikbaar voor al uw vragen. Het telefoonnummer is: 0492-520971

Stond uw vraag niet in deze lijst? Mail dan uw vraag naar info@codo-onderwijs.nl.