Over codo

Visie op competentieontwikkeling

codo-matrix

Bekwaam zijn en je bekwaam voelen is een gunstige situatie voor iedere professional. Maar wanneer ben je bekwaam? Competentieontwikkeling gaat er vanuit dat een bekwame professional zijn benodigde competenties voldoende ontwikkeld heeft en dat de nog niet bekwame professional bekwaam wordt als hij die benodigde competenties alsnog ontwikkelt. Wij denken dat het niet voldoende is om je uitsluitend te richten op de ontwikkeling van competenties. Binnen CODO koppelen we competentieontwikkeling aan te bereiken resultaten! Dat geeft meer focus en bovendien een echte maat om de bekwaamheid vast te stellen: lukt het de leraar om de gestelde schoolresultaten te bereiken? De bekwame leraar bereikt zijn doelen in de klas. Daarom begint competentieontwikkeling volgens CODO bij het benoemen van de te bereiken resultaten. Opbrengstgericht werken dus!

 

Het digitale bekwaamheidsdossier

Bekijk de korte introductievideo >>

Het digitale bekwaamheidsdossier van CODO is Wet BIO-proof. Dit houdt in dat het systeem de mogelijkheid bevat voor de leraar om zijn bekwaamheid per competentie inzichtelijk te maken, maar eveneens een mogelijkheid biedt om zelf een 360° feedback uit te zetten. Daarnaast is de gehele gesprekscyclus opgenomen in het systeem waardoor zowel de leidinggevende als leraar constant zicht hebben op de voortgang van de gesprekscyclus.

Het werken aan de competentieontwikkeling vindt plaats vanuit zeven competentievelden. Dit houdt in dat bij afname van het product deze velden met een basisdefinitie zijn ingevuld. Uiteraard is het mogelijk dat de werknemers binnen uw organisatie aanvullende competenties dienen te beheersen. Hiervoor biedt het digitale bekwaamheidsdossier van CODO de mogelijkheden. Elke competentie kan vanuit organisatieniveau aangevuld worden met ‘organisatie-specifieke’ competenties. Daarnaast is het mogelijk dat zelfs op schoolniveau op bepaalde competenties aanvullingen gewenst zijn. Ook op dit niveau is het mogelijk om nuances of aanvullingen op de competenties aan te brengen.

 

Wat houdt het werken met het digitale bekwaamheidsdossier van CODO in?

Uw medewerkers kunnen het volledige webbased bekwaamheidsdossier gebruiken waar en wanneer zij dat wensen. Inloggen kan eenvoudig via de website van CODO maar de voorkeur heeft een koppeling met de website of het intranet van de eigen organisatie. De eerste keer dat een medewerker inlogt beantwoordt hij enkele startvragen waarna hij direct aan de slag kan.

Na het inloggen verschijnt direct het dashboard van het eigen bekwaamheidsdossier. Hierbij ziet de leraar zijn actieve competentie, dat wil zeggen waar hij op dat moment mee bezig is en welke afgerond zijn. Daarnaast laat het dashboard zien welke uitnodigingen nog open staan voor bijvoorbeeld het invullen van een 360° feedback van een collega, welke bestanden voor het laatst toegevoegd zijn en of er nog mail cq berichten van collega’s open staan.

De leraar klikt door naar de competentiematrix. In deze matrix worden de zeven competentievelden gerelateerd aan betekenisvolle beroepssituaties: maximale herkenbaarheid dus! In een heldere matrix ziet de leraar in één oogopslag welke velden actief zijn. Met het aanklikken van een competentieveld zit de leraar direct in het hart van zijn ontwikkeling: resultaten gekoppeld aan competenties én gevraagd gedrag; maximale focus dus!

Het bekwaamheidsdossier bevat enkele instrumenten die de medewerker onbeperkt kan gebruiken. U kunt hierbij denken aan de 360° feedback en een volledige gesprekscyclus.

Voorafgaand aan de installatie van CODO heeft de bestuurder of P&O-functionaris een intakegesprek met één van onze senior adviseurs. Hij zal de specifieke eigenschappen van uw organisatie, de doelen en resultaten en de mogelijke aanvullingen voor de  zeven compententievelden uitgebreid met u bespreken. Na dit intakegesprek wordt het systeem naar uw wensen ingericht en klaargezet voor gebruik.

Jaarlijks heeft u binnen CODO één dagdeel beschikbaar voor ondersteuning of een gesprek met één van onze senior adviseurs. Hierdoor behoudt u eenvoudig de mogelijkheid om het gebruik van CODO naadloos aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie.